OL på löslapp 2 (2016-02-06)
Kategori: Träning
Karta/område: Vänge Norr
Arrangör: OK Puh
Distans: Mellan
Fortsatt lite våraktigt, nästan ingen snö i skogen, slapp regn.
S-K12 Punkthöjden. Stigen norrut, över sanken och från hyggeskanten kunde man ana höjdpartiet.
K12-K11 Punkthöjden. Lite snirkling runt höjder med hjälp av stig och fortsatte rakt väster.
K11-K13 Höjden. Över hygget där mest löpbart upp på den utskjutande höjden, lite svårläst bland småhöjderna, såg branten till höger men fick inte den rätta höjden omedelbart.
K13-k9 Sankmarken. Över höjden, ned förbi branten vek av lite efter surdraget för att komma längs höjdkanten.
K9- K2 Branten. Kompass och koll på stigarna/blötmarkena höjdpartiet med branten mäktigt.
K2-K1 Sänkan. Svårt at ta sig ned för höjden, mötte sedan branten på andra sidan - omöjligt att ta sig över och styrde SO. Sedan sly och sly i evighet men undvek det efter vägen. Vek av för mycket vid höjdryggen alldeles innan, måste kolla på småhöjderna men justerade.
K1-K4 Punkthöjden. Koll på branten halvvägs, skarp höjdsträckning från stora branten tydlig.
K4-K8 Punkthöjden. Nedför höjden, mellan sankmarken och höjdkanten ned till diket - tänkte följa det men bökigt - diffust område men kom tillbaka till diket och dikeskröken "räddade" mig.
K8-K14 Stenen. Kortaste ned på vägen, följde den, vek av lite för sent, kunde först inte se de stora branterna men vek av då.
K14- M. Transport
Visa kommentarer (0)
 
OL på löslapp 2 (2016-02-06)