Enenracet (2016-04-17)
Kategori: Tävling
Karta/område: Bilund
Arrangör: OK Enen
Distans: Medel
Tur med vädret trots mörka skyar med regn runt omkring. En fin tävling med hygglig terräng.
S-K1 Stenen. Diverse stigar för att mot slutet vika av söderut där terrängen öppnade sig efter grönområdet - ett självklart vägval.
K1-K2 Stenen. Upp på höjdryggen där sedan sankmarkspetsen styrde.
K2-K3 Sänkan. Över några höjdryggar, ett flak område och upp där kontrollen borde finnas - en liten tvekan för att hitta en liten spetsig kilformad sänka.
K3-K4 Stenen. Öppet och fint efter höjden - inga problem.
K4-K5 Stenen. Över stigen, tangerade sankmarkspetsen och snett upp mot stora sanken vid sidan av ovalhöjden.
K5-K6 NV höjdfoten. Över kärret och den andra sankmarken tydlig, såg höjden men kunde inte se någon skärm - tvekade kunde det vara nästa men med lite överblick längre ut så låg den väl intryck mot höjden.
SÅ långt allt gott och väl med ganska hygglig fart.
K6-K7 Stenen. Full koll vid gulhöjden men tappade av någon anledning riktningen. Spanande efter stenen till vänster där den borde ligga - såg ingen - däremot en längre norrut och där satt en kontroll varningsklockan borde ha ringt tidigare - förstod dock att det inte var min och vände. (Här svårt att urskilja vad som var sankmark och inte) Tog tid beroende på dålig terräng 2.5 min extra.
K7-K8 . Vattenhålet. Uppsökte stig så snart som möjligt (borde kanske ha gott längre söderut. Lämnade stigen vid kröken men efter grönsanken blev det problem - kunde inte läsa terrängen - buschit och blockterräng. Efter sankmarken blev det bättre men gled ut för mycket och vände vid sluttning och gick så småningom på den. Utvikningen tog inte så mycket tid men för mycket huvudkliande -nära 3 min extra.
K8-K9 Stenen. Skärpning som lyckades. Upp mot höjdryggen som styrde och full koll vid stora stenen.
K9-K10-M Transport.
Enkel Analys: Fokuseringen släpper efter ett tag då det gått bra.
Visa kommentarer (0)
 
Enenracet (2016-04-17)