Veteranträffen (2016-05-15)
Kategori: Tävling
Karta/område: Littersbo
Arrangör: Österfärnebo IF
Distans: Lång
Det blev ju riktigt varmt och skönt i lä vid en gammal lagårdslänga.
S-K1 Stigar runt kändes mindre tröttande, gulhöjden syntes när man kom närmare. Stenen lite gömd i ena kanten.
K1-K2 Sänkan. Bara att trampa på i den steniga och slyröjda terrängen. Efter långa sanken såg lilla gulhöjden och sista höjdkanten syntes tydligt. Litefinlir däruppe.
K2-K3 Branten. Följde höjdkanten, lättläst.
K3-K4 Punkthöjden. Efter vägen svårläst hur höjden var beskaffad, gick då upp till beståndsgränsen och följde den.
K4-K5 Stenen. Hyggeskant sank, liten höjdkant och sank igen, höjderna tydliga. Fortfarande svårsprunget
K5-K6 Gropen. Rundade sanken, över övergången, följde rågången en bit, ned till vägarna och genade. För mig svårlästa höjdkurvor - var övertygad att gropen låg uppe på åsen - det blev lite sökande fram och tillbaka däruppe innan jag insåg misstaget. (Kontrollen lättagen från stigen om jag inte varit för ivrig att gå upp).
K6-K7 Liten grop. Nu lättlöpt med god sikt i fin tallskog. Lätt att hålla riktningen.
K7-K8 Kolbotten. Samma på denna sträcka.
K8-K9 Stigförgreningen. Följde beståndsgränsen och fortsatte i samma riktning därefter.
Ingen rolig terräng fram till mellan K5 och K6 - bara att bita ihop.
Visa kommentarer (0)
 
Veteranträffen (2016-05-15)