KM Dag (2016-08-24)
Kategori: Tävling
Karta/område: Hammarskog Väst
Arrangör: OK Puh
Distans: Kort
Härlig sommarkväll, ljumt i luften.
Startade klockan mitt i mellan K1 o K2.
S-K1 Tornet. Över höjden men sedan ingen tydlig gräns till hygget, stegningen hjälpte.
K1-K2 Branten. Över höjden med stenen, upp på nästa höjd följde höjdsträckningen och ned i sänkan mellan de små knallarna.
K2-K3 Punkthöjden, den senare med en sten, över diket och upp på höjden och kände av det gula före K3.
k3-K4 Sankmarken. Följde höjdsträckningen ut. Sedan när upp på nästa höjd lite fel tydning av höjdsträckningen, kom till höger och gick lite för långt efter den felande höjdkanten, fick vända och fick den "väldigt långt ned".
K4-K5 Öppna sankmarken. Över kraftledningen vid stolpen, fick stora stenen på andra höjden och den blå sanken styrde.
K5-K6 Stenen. Ned på vägen och av vid den lilla höjden, följde sedan södra höjdkanten.
K6-K7 Stenen. Svårläst kommande höjdparti. Smög lite fram och tillbaka. Fick stora stenen efter ett tag men fick den inte ändå direkt.
K7-K8 Höjden. Såg först högt i rätt riktning men sedan en för stor båge. Undvek det gröna efter fältet Men gick för långt till vänster upp på höjdsträckningen men kund följa den mot SV.
Bitvis bra terräng men sänkorna sämre.
Visa kommentarer (0)
 
KM Dag (2016-08-24)