Puh Drälinge (2016-11-24)
Kategori: Träning
Karta/område: Högstaåsen
Arrangör: Eget
Distans: Lång
En härlig höstdag, helklart och någon plusgrad - tallheden lyste gul höstsolen.
S- K1 Mellan stenarna. Hade lite bråttom iväg "siktade" först på K9 men läste sedan och gick mot stenarna - hade då ingen säker utgångspunkt och kom då lite för högt upp men den stora stenen innan hjälpte.
K1-K2 Gläntan. N del. Kompass mot isgropen och böjde av för att inte tappa höjd, efter stigen skymtade gläntan tidigt i den glesa tallskogen.
K2-K3 Stenen. Upp på stigen genom det ljusgröna som var tätt - kanske bättre att ha gått upp på stigen tidigare. avhopp efter tornet - för tätt där - bättre med avhopp vid den lilla stigen till vänster.
K3-K4 Stenen. Liggande träd i gropen styrde norrut och lika bra för sluttningen mindre sluttande på skrå., upp mot högsta - inga problem. Dock lite lurigt med skilda höjdsträckningarna.
K4-K5 Gropen. Kompass ned på skrå - fick kontakt med staketet och alldeles norrom.
K5-K6 Gropen. Risig terräng i kompassriktningen, vek av ned mot gärdet och vände upp då bättre terräng, höjden med gropen tydlig.
K6-K7 Dikesslutet. Inget att ta på, stadig kompass - kände att jag låg lite norrut pga liggande träd och justerade.
K7-K8 Stenen. Söderut genom det gröna som var lättsprunget och kände kontakt med beståndsgränsen , från S spetsen upp och sedan på skrå och upp på smal "åsegg".,
K8-K9. Höjden. Höjdkurvorna styrde både nedför och uppför - gällde att inte tappa höjd. Stora höjden lättläst i den "öppna" tallheden. Upp på det högsta och fick kontakt med stigen till höger.
K9-K10 Gropen S delen. Ned till stigsystemet, följde stigen till stora vänstersvängen avhopp där (gropen var som en sänka man kunde anan från stigen).
K10-K11 Punkthöjden. Genom det täta gröna och den stora gropen som uppfångare, följde den N stigböjen runt N om gropen, den styrde in mot K.
K11-K12 Stenen. Ned på vägen och transport.
K12-M På skrå ned och fick stigen i M-riktningen.
Visa kommentarer (0)
 
Puh Drälinge (2016-11-24)