L-100 Dubbeln Lång (2017-08-20)
Kategori: Tävling
Karta/område: Lunsen S
Arrangör: L-100 IF
Distans: Lång
17-08-10 L-100 Lång

S-K1 Höjden SV delen. Höjdkant tv, tornet , stenen och det gula syntes på håll.
K1-K2 Sankmarken. Höjdkant th, diffust efter andra diket, kom th och ut på stigen och tillbaka.
K2-K3 Punkthöjden. Förbi gölen, upp förbi 2 tydliga höjdstreckningar. Ned på sanken och i förlängning S.
K3-K4 Sankmarken. Mot stora sankmarken men fick undvika skravlig höjdkant, nådde sanken och vek S.
K4-K5 Sankmarken. Efter stigen blev det lite osäkert, klarnade vid den större sanken och sedan rakt N där branthöjden styrde.
K5-K6 Stenen. Styrde mot stigen och följde den NO till höjdpartiet, följde höjdsträckningen NV, kände av det gula th och i höjdens förlängning.
K6-K7 Dikesförgreningen. Lättsprungen terräng N. Mycke diken att läsa på.
K7-K8 Höjden. Först diken och sedan upp mot höjdkanten, sedan diffust (såg ej branten) men gulhöjden tydlig och då N.
K8-K9 Punkthöjden. Över gulhöjderna och 1:a beståndsgränsen tydlig. På höjdpartiet efteråt - gled th, blev då för het vid beståndsgränsen och 1:a branten och ville ha den där men några D75 damer fortsatte, insåg då misstaget och fortsatte till nästa brant - och upp (gick dock således i det gröna nedanför - bättre däruppe).
K9- k10 Så fort som möjligt mot NO och K10 och M.

Hygglig terräng men inte lika bra som dagen före.

Visa kommentarer (0)
 
L-100 Dubbeln Lång (2017-08-20)