Utsättning för OK Puh (2017-11-15)
Kategori: Träning
Karta/område: Stenhagen Svinnskinnskogen
Arrangör: Martin
Distans: Lång
Utsättning av en bana är ju alltid en grannlaga uppgift. På med OL-skorna och liten ryggsäck med materiel. Underbart höstväder- helklart och"varmt".
K1 Stenen. Stigar för säkerhet och avhopp vid höjden.
K2. V Höjdfoten. Gärdeshörnet ger säkerhet.
K3 N Sankkanten. På skrå lite uppför - kände av sanken till V, hjälpkurvehöjden någorlunda tydlig.
K4 Sänkan. Stig för att säkra - hade tänkt mig kontrollen något norrut
- svårläst - bestämde mig då för en gammal välkänd längst norrut på den fina höjdryggen.
K5 Stenen. Ned mot gärdet - sänka höjd sänka höjd och från gärdeshörnet fin sikt.
K6 Branten. Efter stigen fin höjdkant att följa.
K7 Stenen. Här kom stigsystemet väl till pass - såg det 2 punkthöjderna då jag närmade mig K och kunde böja av i sluttningen (rågången ej så tydlig) säkrade sedan gentemot den stora stenen längre upp på höjden.
K8 SV branten. Samma stig igen men dock lite för långt, utgick från dubbelstenarna vid stora stigböjen, gick dock först på fel sida om sanken - stångade mig blodig mot den gröna väggen och fick vända. Dock inga problem.
K9 Vattenhålet. Kompass och kollade på stenar under vägen. Allt klarnade vid sankmarken före.
K10 Kojruinen. Upp mot stigarna och kom just vid förgreningen. Stig norrut, genade efter hygget och stigkorset därefter som utgångspunkt.
K11 Dikesböjen. Ner till stig och S vid sista diket (här ej exakt på kartan)
K12 Stora stenen. Rakt N fast här lite svajigt - lite kvar vid sista tvärdiket.
K13 SO Dikesslutet. NV men undvikande alltför blött, fick tag i stigen längs den långa sankmarken, stenarna tydliga och lämpligt avhopp.
M Längs höjdsträckningen för att undvika det blöta och kunde öka farten men hygget lite lurigt snubblade och fick en "bensnärt" i fallet så att vristen gick inte att stödja på. Letade efter snö för kylning att fylla våtsocken med, fann det vid gärdeskanten och kunde linka till bilen.
Visa kommentarer (0)
 
Utsättning för OK Puh (2017-11-15)