Tjäderleksbergen (2018-01-10)
Kategori: Träning
Karta/område: N Lunsen
Arrangör: Eget på Linnékontroller
Distans: Kort
En kall morgon men klart och friskt.

Kontrollerna märkta med små reflexer som är svåra att se!
3 orienterare tillsammans, Lars-Erik, Sören och Martin.
S-K1. Branten. Efter första sanken höjdkanten över stora sanken det blöte svårläst.
Fick syn på fel höjd men sanken till vänster räddade och branten syntes på håll NO.
K1-K2 Branten. Höjdparti och sank, kände av höjden till vänster, böjde av och siktade branthöjden. efter stigen.
K2-K3 Stenen. Följde höjdkanten men svårsprunget, höll kanske lite för högt, svängde av lite i stora "sluttningsböjen", fick skarpa höjden alladels före och gick ned.
K3-K4 Branten. Fick hyggeskanten som ledstång, jobbigt i kanten, skönt att komma in i skogen i de 2 uddarna.(Höll på att vika av ned vid 2:a udden med stora branten, upptäckte misstaget). Ned på hygget - jobbigt - såg inte kontollreflexen men var rätt.
K4-K5 Punkthöjden. N öster om sanken, över gulhöjden, förbi branten men sedan svårt att läsa. Låg rätt men gick över sanken efter och såg den sedan punkthöjden bakom.
K5-K6 Höjden. NO och valde torrmarkerna i kompassriktningen, blev dock osäker om vi passerat stora gulhöjden S 6:an, osäker (gulmarkerna svåra att läsa) allt klarnade vid sanken med branten alldeles innan.
K6-(K7 Höjden) K8 Stenen. Sökte oss ned till stigsystemet för att få ett bra utgångsläge där. Stigarna (i viss mån ej på kartan) var svårtydda. Stigen från vändplanen var av skogsvägskarraktär därför fel utgångspunkt - förstod att vi var för högt upp och gick mot NV. Fann inte X:et - skippade K7 och linläsning på berget SV K7. Över sanken och där borde den ligga mitt det flacka.
K8-M. Ned till stigen parallellt med sankmarkerna.
Visa kommentarer (0)
 
Tjäderleksbergen (2018-01-10)