OK Puh Sigtuna (2018-09-07)
Kategori: Träning
Karta/område: Klubbstugan
Arrangör: Sigtuna OK. P-O Holm
Distans: Lång
2018-09-05 OK Puh Sigtuna

Fortfarande sommar och en härlig kväll vid Sigtuna OK:s klubbstuga.

S-K1 Stenen. Givet vägval, "skidspåret" med avhopp ett stycke efter stenarna.
K1-K2 Stenen. Likaså här, ned på skidspåret och gena längs höjdkanten och ner i sluttningen.
K2-K3 Stenen. Återigen självklart vägval stigen längs gärdena och sedan styrde sänkan med branten upp mot K3. Så långt lite för lätt?
K3-K4 Stenen. Vänster eller höger. Kanske varit bättre at sikta mot stigen N om stora stenen och sedan gå över berget? Berget verkade högt! Alltså vänster. Sedan andra berget mot toppen och ned lite - branten dessutom tydlig.
K4-K5 Mellan stenarna. Ned på stigen men hoppade av den för tidigt, blev osäker hur högt på sluttningen K låg och svajade och gick för kort, gick tillbaka till stigen och då funkade det hyggligt.
K5-K6 Stenen. 3 höjdslutningarna i rad fick styra med kvarhållen riktning emellan.
K6-K7 Stenen. Upp till stigsystemet. Tyvärr avhopp för tidigt - blev lurad av något som såg ut som en dikespassage (den skulle ju ligga c:a 150 m längre bort), kom upp på berget fick ingen fason på det. Klart först vid kontakt med stigen i NO.
K7-K8 Höjden. Rakt söderut men kom lite till höger pga den tätbevuxna höjden men dikessystemet hjälpte efter sista stigövergången.
K8-K9 Höjden. Ned till stigen måste runda skarpa höjden men ville säkra med stigen åt SO och dess förlängning efter sankmarken.
K9-M Mer eller mindre transport längs höjdkanten.
Visa kommentarer (0)
 
OK Puh Sigtuna (2018-09-07)