Roslagsveteranerna (2018-09-27)
Kategori: Träningstävling
Karta/område: Gimo
Arrangör: OK Rohden
Distans: Medel
2018-09-27 Roslagsveteranerna I Gimo
Trevlig liten glänta som vald "Arena" där alla kunde samsas om utrymmet.

S-K1 Sänkan. Över höjden vars västra kant styrde över sankmark och rakt in i sänkan.
K1-K2 Höjden. Över lilla cirkelhöjden mot gulhöjden och ned för en ganska brant slänt ned på sanken och höjden skymtade därifrån.
K2-K3 Branten. Vägen var frestande. Från kröken - höjdsluttningen och upp mot det högsta där detaljerna var lättlästa - branter och sluttningar.
K3-K4 Stenen. Ned för att följa beståndsgränsen till hygget och dess förlängning efter gulhöjden. (Stötte ihop med Birgitta E strax för kontroll tagning.)
K4-K5 Branten. "Fastmark" så långt som möjligt, sedan risigt men gulhöjderna hjälpte att hålla riktning. Höjdpartiet med branten på baksidan ganska tydlig.
K5-K6 V Gläntan. Försök att undvika så mycket sank som möjligt. Full koll vid vägövergången och höjdkanten med stora gläntan gav suverän styrning.
K6-K7 Punkthöjden. Förbi höjden mellan dikena - följde beståndsgränsen för att runda stora höjden. (Hade "sällskap" med Sigtunas B-O Törnqvist)
K7-K8 Stenen. Upp mot höjden efter vägen. Såg B-O i "sidospegeln" stannade upp -höjden med branterna inte helt lättläst. B-O tog sedan förmodligen annan väg.
K8-K9 Branten. Mest transport - höjden uppför alldeles efter vägövergången.
K9.K10 Stenen. I efterhand till synes ett dåligt vägval men kändes säkert?
K10-K11 Punkthöjden. Här gällde att skärpa sig - såg svårare ut. Följde höjdsträckningen och öppna sanken efter stigen gav besked om rätt riktning. Bara över nästa sank.
K11-K12 Ö Punkthöjden. Fastmarken längs sankmarken, kom ner till stora sanken men dragit lite till vänster. Nere i sanken trodde att jag gick upp i NO:stra "viken" . Kom upp på höjdkanten, förmodade helt rätt att jag låg till vänster men "rörelse" ytterligare till vänster lurade mig. (Jag mötte P-O Holm som jag mötte, sa den ligger 50 m bort. Kunde konstatera att han sprang Långa) Måste vända tillbaka till höjdkanten och mer till NO. Ett telefonsamtal gjorde det inte lättare att fokusera.
K12-K13 Höjden. Fram till väg, stig till krök och kraftledningen till höger.
K13 -M Transport.
Sammanfattning:
Bra fokus fram till K11 - då plötsligt det motsatta, utmattningssyntom? Lite synd.
Får dock vara nöjd så långt.
Banan var trevlig och varierad men blev bitvis lite lätt med så många korta sträckor -borde ha varit någon längre sträcka.
Visa kommentarer (0)
 
Roslagsveteranerna  (2018-09-27)