OK Puh bana på löslapp (2019-01-12)
Kategori: Träning
Karta/område: N Lunsen
Arrangör: OK Puh, Magnus Thor
Distans: Medel
2019-01-12 Träning på Puh Löslapp

Återigen en suverän OL-dag, helklart och strax vid 0 grader.
(De första kontrollerna har ej hunnit blivit uppmärkata vid min passage.)

S-K1 Dikesslutet. Sisådär med kompass och avstånd och detaljfattig terräng. Kom fram till ett "dikesslut som jag först trodde men det var slutet på en fåra. Insåg det inte först men förstod det sedan då jag närmade mig höjdkanten - lite för jobbigt att vända.
K1-K2 Böjen på surdraget. Upp på höjdsträckningen. Uppe på höjden en liten fördjupning långt till höger och där syntes stenen alldeles invid.
K2-K3 Branten. SO förbi sanken och följde sedan stigen - men fel som ej fanns på kartan - vände men blev sedan osäker på den rätta stigen så därför S till den stora stigen för att följa den till gulhöjden till höger.
K3-K4 Flack sänka. Kompass och räkna stigar, stenarna efter sista stigen styrde.
K4-K5 Mellan höjden och punkthöjden. Följde stigarna, genade lite och fick den SÖstra och fortsatte i dess förlängning förbi gulhöjderna.
K5-K6 Mellan höjderna. Svårläst till en början. Kom förbi branten efter stigen och gulhöjden tydlig - finläsning vid K.
K6-K7 Gläntan. Rakt S, låg rätt vid de stora stenarna, över sank och höjd men väldigt "vag",
stenarna tydliga.
K7-K8 Liten obetydlig sänka. Över stigarna och sanken till vänster. Flera små sänkor i närheten, en kanske större - tvekan före.
K8-K9 Lurig sänka. V upp till det låga höjdpartiet och förbi stenen, inte helt klart även här.
K9-K10 Punkthöjden. Efter stigövergång - stenen och framförallt stenen på höjden innan. K10-K11 Surdragsslutet. Nedför höjdkanten och upp på nästa där branten styrde men svärläst bland småhöjderna. Fann där ett tydligt surdrag men osäker - men på kartan fanns inget annat - därför lite "krumbukter"
K11-K12 S punkthöjden. Efter stigen upp mellan sankerna och höjduden styrde rakt på.
K12-M Transport.
.
Visa kommentarer (0)
 
OK Puh bana på löslapp (2019-01-12)