Egen träning med K-G och L-E K (2019-02-21)
Kategori: Träning
Karta/område: Lunsen N
Arrangör: Eget
Distans: Medel
2019-02-21 Lunsen från transformatorstationen med K-G och L-E K

Fortfarande lite snö i markerna men mycket barmarker, kändes som vår-

Vissa vägval var ganska självklara.
K1-K2 Muren Troligen en gammal damm. Förbi gulhöjden halvvägs, rätt i höjd mendiket uppfångande..
K2-K3 Branten. Undvek den vattensjuka sankmarken, den styrde och senare det gröna. Fick fel kompassriktning och gick mot fel höjd, förstod det kollade men rätt (järn i marken?). Den stora höjden låg dock uppenbarligen längre söderut .
K3-K4 Branten. De 2 branterna hjälpte i övrigt inte mycket att ta på - bäckflödet hjälpte helt nära K.
K4-K5 Branten. Sankmarken till höger bra ledstång och sedan stigarna nära K .
Sedan mest "stighjälp".
.
Visa kommentarer (0)
 
Egen träning med K-G och L-E K (2019-02-21)