Egen träning (2019-04-30)
Kategori: Träning
Karta/område: Gåvsta Väst
Arrangör: Eget på Puh-kontroller
Distans: Lång
2019-04-30 Sämjesta

En härlig vårkväll.

S-K1 Stenen. Snett mot höjden och sedan på skrå och den översta höjdryggen syntes tydligt.
K1-K2 Stenen. Ned förbi det öppna, upp på nästa höjd, blev lite osäker men nästa höjdkant efter S sankmarkskanten styrde rätt (annars lite svårläst på den flacka höjdplatån).
K2-K3 Stenen. Följde höjdkanten och gick ned lite på skrå, genom det gröna över stigen, låg rätt men blev lite osäker och gick tillbaka till stigen för koll - sedan inget problem.
K3-K4 Sänkan, Bedrövlig utgång. Istället för att ta ...... tänkte då att gå ned till stigen men ändrade taktik och det blev en halvmessyr. Sedan stigen N och avhopp av mellan stor sten och det öppna, sedan koll förbi branten och ned längs sankmarkskanten.
K4-K5 Gropen. Ned till vändplanen - följde en drivningsväg, därefter skogsvägen och sedan rakt upp förbi en liten brant.
K5-K6 Stenen. Flera vägval men siktade mot stigen genom det gallrade. Av efter kröken och liten höjd till vänster. Låg längre S än förväntat.
K6-K7. Stenen. Här stiglöpning och av vid bäckkrök till höger och sten till vänster.
K7-K8 Liten grop. Kompass S och höjden lättläst, sedan fick stora sänkan styra mot K8.
K8-K9 Stenen. Ned mot vägen, därefter styrde bla. vindfällen och terrängen i övrigt mig ur kurs. Gick S mot dubbelstenarna men förstod där att jag måste över rågången och då OK.
K9-K10 Branten. Här rutten lite felaktig - gick aldrig över rågången igen men gick alldeles för långt N - dålig fokus - trötthet? - såg dock den uppstickande höjden S.
K10-K11 Stenen. Över 2 höjder och stigarna gav avståndet.
K11-M. Mot mål rakaste vägen?
Kommentar: Missen före och efter K3 lite oförklarlig i övrigt efter omständigheterna någorlunda OK.
Visa kommentarer (0)
 
Egen träning (2019-04-30)