OK Puh från Gozzis (2019-09-11)
Kategori: Träning
Karta/område: Högstaåsen
Arrangör: OK Puh, Birgitta Eriksson
Distans: Lång
2019-09-11 Puh från Gozzis i Högsta

Här blev det mycket stiglöpning och det såg lätt ut. Det mesta var lätt men några var lite kluriga.

I huvudsak stig och lämpliga avhopp - Några kommentarer:
K3 Gropen. Kunde gått av stigen tidigare.
K5 Stenen. Gick alldeles förbi utan att se den.
K7-K8 Kanske mera rakt på men det såg inte så bekvämt ut i det gröna.
K9-K10 Punkthöjden. Tänkte att gå S till stigen men stressade och kom i det gröna och fick efter detta inte till det. Fick inte ihop det med höjdkurvorna (vissa av dem syns inte under min framfart) Flera fina inläsningspunkter men hopplöst, såg så lätt ut - trötthet efter alla stigar.
K12 Gropen. Tänkte hoppa av sedan jag kollat av stenen vid stigen alldeles före. Missade den och kom för långt - skärmen i gropen så lätt att gå förbi - måste vända.
K14 Stenen. För bråttom - framkomligheten i sandsluttningen styrde - en onödig sväng
Visa kommentarer (0)
 
OK Puh från Gozzis (2019-09-11)