Egen träning (2019-09-24)
Kategori: Träning
Karta/område: N Lunsen från Nyby
Arrangör: Eget
Distans: Lång
2019-09-24 Träning i Lunsen från Nyby

En fin höstdag med Karl-Göran G och Jan-Erik L.
Kontrolltagning på Naturpasskontroller - en hittaut (K5)
S-K1 Punkthöjden. Stig upp till tomthörnet sedan en fin höjdkant längs sänka och sankmarker. Full koll fram till sänkan före sista höjdpartiet. Det gula i båda ringkanterna kunde inte upptäckas därför en sväng upp mot det "egentliga" gula och där inläsning (branten) men fick den inte direkt ändå. Annars en väldigt fin sträcka med härlig Lunsenterräng.
K1-K2 Stenen. Koll på stenen halvvägs. Efter diket spaning i det "platta" och rätt på.
K2-K3 Stenen. Att söka upp stigarna kändes naturligt - höjden tydlig mellan stigarna. Fastmark så långt som möjligt och gränsröset syntes en bit upp på sista höjdpartiet.
K3-K4 Sänkan. Tillbaka kortaste vägen över sanken, fick de fina "höjdkorvarna" förbi de båda branterna sedan längs sankmarken och upp på höjdpartiet. Kontrollen lite gömd på östra sidan.
K4-K5K6 Sankmark och brant. Ned till stig och avhopp efter lilla korvhöjden. Förbi branten och fin höjdkant efter sankövergången. Liten undanmanöver förbi sanken men för yvig "justering". Tittade efter en naturpass uppe på berget men det var en hittaut som var svår att se (dessutom en kruttorr sank som var svår att se.). K7 Branten inom synhåll därifrån.
K6-K7 Branten. Rakt på?? Tidigare erfarenhet av mycket gammal fällskog gav det lite fegare valet. Det lilla avsnittet av fällskog före stigen var mer än tillräckligt. Avhopp från stigen efter surdraget rakt S. Ensamma stenen och sankmarkskanten bra kollpunkter..
K7-K8 Sankmarken. Kompass till stigsystemet. Borde ha hoppat av före staketet.. Fina hällmarker men inte helt lättlästa. Den större sankmarken vägledande men sankmarkerna torra och svårbestämda.
K8-M. Över gärdet och upp på "ingångsstigen".

Visa kommentarer (0)
 
Egen träning (2019-09-24)