Puh kontroller intag (2019-10-22)
Kategori: Träning
Karta/område: Stenhagen Svinskinnskogen
Arrangör: Eget
Distans: Lång
2019-10-22 Träning i samband med intag av Puh-kontroller.
I sällskap med K-G Gustafsson och J-E Larsson.

S-K1 Stenen. Stig, gärde och mot det SV hörnet.
K1-K2 Höjden S foten. Kompass K2-K3 Sankmarken S kanten. Nedför höjderna och tuschade S sankkanten, låg rätt. (Knorren vid stigen förmodligen den riktningsjustering som gjordes närmare kontrollen runt lilla höjden alldeles intill.
K3-K4 Stenen. SV ned till stigsystemet, missade 2:a korsett (otydligt) kom för långt och avhopp för att "runda" de tydliga höjderna och att för säkerhet återgå till stigen. Följde stigen S men vid stora böjen gick en stig (ej på kartan) rakt fram. Intressant att se var stigen letade sig. (Kan läggas in kartan). Ner nära surdraget och då stig V och avhopp nära stora stenen.
K4-K5 Stenen. Stig tillbaka och den fortsatte över höjden och kom ut vid stigkorset. Sedan s egentligen längs stigen för avhopp före stora stenen - höjden med stenen tydlig.
K5-K6 Stenen. Ut mot stig och skogsudden mot hygget och efter hygget kände av höjdryggen th. upp till stigen, följde därefter "grön - och höjdkant"
K6-K7 Stenen. Kompass genom det gröna svårt att hålla riktning i slyet men kom ner i sänkan och rakt på.
K7-K8 Stenen. Ville undvika det gröna, fann en stig SV som nåde stora höjden, avhopp och följde Ö höjdkanten och sedan svagt nedför där stor sten bra för koll och en höjdkant som styrde rakt på.
K8-K9 Mellan stenarna. NO passage mellan grönt och höjdkant, stora stenen nära K tydlig.
K9-K10 Höjden V foten. Efter stigövergång 2 höjder, fick en stig som förmodligen skulle leda till en problemfri övergång över kraftledningen. Låg rätt vid 3 punkthöjder men gled därefter ur kurs - dålig terräng men kunde läsa in vid stigkröken.
K10-K11 Höjden N foten. Kompass, sank och höjd i rätt riktning, Stora sanken styrde också.
K11-K12 Stenen. Stig och fin höjdkant bra ledstång.
K12-K13 Stenen. Stig och avhopp vid sank.
K13-K14 Stenen. Fin höjdslutning efter sanken.
K14-M NNV transport.

Visa kommentarer (0)
 
Puh kontroller intag (2019-10-22)