Egen träning (2019-11-05)
Kategori: Träning
Karta/område: Nåsten N
Arrangör: Eget
Distans: Lång
2019-11-05 Träning i N Nåsten på tydliga kontrollpunkter.
I sällskap med K-G Gustafsson.

Satte samtidigt ut refexblänkare, Hade sällskap med K-G Gustafsson

S-K1 Branten. Följde stigen men missade korsningen fick koll vid det öppna och följde höjdkanten men fick vinkla V vid stigen.
K1-K2 Stenen. Stigen som sedan fortsatte över höjden. Stenen tydlig vid sanken, öppen fin berghäll. (Kollade av branten i ringkanten men ej så bra).
K2-K3 Branten. Följde höjdsträckning men inte så lätlöpt - en delsmå raviner som nu efteråt syns på kartan. Ner på åsen i SV och den tvärgående sänkan ned mot stora sankmarken tydlig.
K3-K4 Branten. Igen en höjdkant att följa - väldigt fin hällmark. Sankmark th innan stigen och därefter en skarp höjd med stenar som "tog emot" och då vika av.
K4-K5 Branten. Återigen en höjdsträckning att följa ett stycke för att därefter "glida ner" till långa sanken vars kant var bra att följa.
K5-K6 Branten. Upp över gulhöjderna, över holmen och stötte mot branten efter stora sankmarken. Hade riktningen alltså och de uppradade branterna vid K6 styrde ut.
K6-K7 Branten. N för att följa sankmarkskanten för att gå över där det är smalare (spåret inte helt OK här). Fick udden med punkthöjderna men höll att stanna upp vid gulhöjden, branten var gömd lite längre ned.
K7-K8 Höjden uppe på. Fin att följa NVoch sankövergång för att nå stigen och lämpligt avhopp vid en brant th.
K8-K9 Sankmark. Stig men gärna avhopp lite tidigare (sanken torr så knorr för extra koll), sedan bedrövlig utgång.
K9-K10 Branten. Stig, höjdkant upp mellan branterna som syntes från vägen. Snett ned mot höjdkanten med branten.
K10-K11 Höjden.. Höjdkanten längs staketet men kom för långt upp på skrå efter diket, fick justera.
Väldigt genomgående på denna bana var att landisens som format höjdsträckningar och sankmarker i riktning SO/NV gav särskilt mycket hjälp här.
Visa kommentarer (0)
 
Egen träning (2019-11-05)