Martin L100 (2019-12-12)
Kategori: Träning
Karta/område: Långhundra
2019-11-09 Puh N Långhundra kyrka 2

Fortfarande hot om regn, förkortade banan därför så till vida att kontrollerna i N inte togs i nr-ordning, , k5-k8-k9-k7-k6.
Hade sällskap med Jan-Erik L till Långhundra.

S-K1 Sankmarken. Som tidigare stig men sedan uppför höjden en liten sväng för att undvika den västa bråten, men kanske inte bättre - mera klättring i stenig sluttning här.
K1-K2 Sankmarken. Ned genom bråten men sedan en fin stig i det branta upp till kojan och stå på rakt över höjden och lite snett ned på skrå i NV-sluttningen av höjden.
K2-K3 Mellan höjderna. Ned till gärdeshörnet perfekt, gärde stig och avhopp efter stenrasslet th, snett upp på skrå där höjderna anades nära krönet.
K3-K4 Sankmarken S kanten. Höjdpartiet NV, lilla sankmarken bra riktning och fortsättning mot den lilla höjdkanten.
K4-K5 Branten. Siktade på den gröna kanten till det gröna och beståndsgränsen (ej så tydlig), stadig kompass och nådde branten perfekt, därifrån lätt upp i sänkan och vidare.
K5 K8 Sankmarken. Här hygge, ofta besvärligt med avstånden men höjdudden tydlig och framme vid vägen syntes de gula hällmarkerna tydligt. Gick sedan lite för långt ned - en höjdkurva skymdes av ringen men såg beståndsgränsen och vände upp.
Sedan stort hygge fram till K7.
K8-K9 Stenen. Följde höjdkanten i SO, gick över krönet i bråte, branten skarp och längst ned i sluttningen borde den ligga .
K9-K7 Stenen. Fram till vägen, ville undvika bråten framför i hygget, mera rent längre upp längs sluttningen, följde sluttningen och stenen låg lite längre ned från punkthöjden
K7-K6 Kojan. Följde höjdkanten, sanken kunde knappt skönjas. Kom för långt ned till stigen men rätt öppet så lilla sanken hjälpte.
K6-K10 Sankmarken. Snett över sanken. Höjdpartierna tydliga med lite förskjutning och branterna.
K610-K11 Stenen. De 2 höjderna hjälpte att hålla riktningen och efter stige så den första av de 2 stenarna drogs lite åt det hållet - för långt bort - och justerade.
K11-K12 Branten. Valde stigarna - höjdkanten stenbunden - avhopp vid lämplig krök, följde höjdkanten th. men blev lite osäker i sluttningen ned - ville ha den tidigare - sankmarken blev räddningen och en tydlig brant (hade dock ingen exakt definition, därav lite dubbelkoll.
K12-K13 stenen . Upp på skrå och rundade halvt höjden och sluttningen ned styrde.
K13-K14 Sankmarken. Ned till stig och sedan rakt uppför mot högsta platån - stenskravel men inte värre än att gå rakt igenom - höjden längre upp sagolik.
K14-M Transport nedför den fina hällsluttningen till stig.
Lite självförtroende tillbaka.

Visa kommentarer (0)
 
Martin L100 (2019-12-12)