Träning i Lunsen (Utsättning) (2020-01-21)
Kategori: Träning
Karta/område: N Lunsen
Arrangör: UIF
Distans: Lång
2020-01-21 Motionsträning med samtidig utsättning av kontroller för kommande träningar. Medlöpare var Jan-Erik, Karl-Göran och Torbjörn.

Fortfarande fint vårväder i skarpt solsken fast det kom några tillfälliga droppar just vid start.
Fortfarande också mycket blött i sankmarkerna, därför vägval här och var för att undvika det alltför blöta.

S-K1 Stenen. Stig upp till bergsplatån därefter första stora sankmarken th och senare den andra stora sankmarken tv. (Avsikten var att ta stenen mellan branterna ) Sneddade för mycket vid sankkanten - förbi den "rätta stenen" och ett parallellfel uppe på de S branterna ( istället för de norra) - kontrollringen flyttades då till den S stenen.
K1-K2 Branten. Målsättning att runda "grönkärret" och därefter över höjderna - det gula - ner förbi småhöjderna, tangerade "streckkärret" och upp på platån med kontrollen en platå som var mindre distinkt än vad som framgår av kartan.
K2-K3 Branten . Försökte undvika det blöta så mycket som möjligt men det såg långt ut att gå helt runt. Så V över sanken till den låga fastmarken där höjden med det gula syntes på lite håll och den höjdkanten distinkt och koll på sankmarksgipen norr om..
K3-K4 Höjden SÖ foten. Höjdkanten fram till stigen men där fel höjdsträckning ut - justering i "Koblundan" upp på höjdkanten med markerad sankmark th där sedan den markanta N höjdkanten var bra utgångspunkt.
K4-K5 Höjden SÖ delen. Hur undvika det blöta bäst? Den runda gula höjden bra koll men sedan lite diffust i det sanka. Risk för parallellfel på höjdryggar, gick lite V för koll - alltså NO över sankmarken och stenarna på höjdryggen bra utgångspunkt..
K5-K6 Stenen. Surstagärderna bör undvikas, alltså vänster och sedan stig nästan ända fram.
(Finns visserligen en övergång vid G i Surstagärdena men förrädisk med antydan till dike i mitten).
K6-K7 Höjden SO foten. Ned till sanken och runt för att snedda ned till stigen och bra styrning längs höjdkanten.
K7-K8 Branten. Sökte stigänden och sedan stig N och Ö för avhopp efter möte med rågången, därefter norrut förbi dubbelhöjderna och rakt på. ("Nystanet" = extra koll).
K8- M Transport via stigarna.


Visa kommentarer (0)
 
Träning i Lunsen (Utsättning) (2020-01-21)