Träning i Lunsen från Asphagen (2020-04-14)
Kategori: Träning
Karta/område: N Lunsen
Arrangör: UIF
Distans: Medel
2020.04-14 Träning i Lunsen från Asphagen (NÖ Lunsen)

Träning med Karl-Göran, Jan-Erik och Torbjörn

S-K1 Punkthöjden. Stig, kraftledning och avhopp mellan det gröna, höjdkant 2 små öppna sankmarker och förbi gulhhöjd.
K1-K2 Stora stenen. Ned till rågången av på stigsnutt och forsätta i dess förlängning här lite diffust men gulhöjd och sankmark OK. Såg höjdkanten på håll och rundade det öppna kärret.
K2-K3 Stenen. Av erfarenhet en besvärlig sträcka. Noggrann kompass.. Hållpunkt mellan stenarna . Gick förbi en sten i sänkan före.
K3-K4 stenen. Sprungit sträckan tidigare. S sankmarkerna upp till stigarna och avhopp efter kors och sankmi N.
K4-K5 Stenen. Fegade på stig på högervägval och avhopp vid punkthöjderna.
K5-K6 Punkthöjden. För lätt sträcka Till stigen - dikesövergång med 2 stenar bra avstämning före stigen. Liten höjd tv om stigen lite N - bara att vika av th.
K6-K7 Branten. Stig till tydliga höjdsträckningen mer eller mindre transport även vidare till M
Visa kommentarer (0)
 
Träning i Lunsen från Asphagen (2020-04-14)