Egen träning i Tjäderleksbergen (2020-04-22)
Kategori: Träning
Karta/område: N Lunsen
Arrangör: UIF
Distans: Lång
2020-04-22 Träning i Lunsen från Sand i Tjäderledksbergen

Nu kunde det vara dags med den riktigt utmanande orienteringen med kontroller utan uppmärkning.

S.K1 Stenen, Stig fram till sten (3:e) för avhopp, kom lite för mycket tv. men stötte på stenen i höjdkanten och vek av.
K1-K2 Stenen. Fram mot steniga höjdkanten, över sank fick kontakt med nästa stenig kant.
Kom även här lite tv. men relativt öppet vid höjdkanten där de stora stenen framstod tydligt.
K2-K3 Branten. Här en fin tydlig höjdkant att följa. Efter sankövergången lite svårläst med många detaljer, strikt kompass.
K3-K4 Branten Här vidare lite diffust men höjdkanten före ringen styrde ned mot K.
K4-K5 Branten Här lite mer lättläst med sankmark th. och sedan sankövergång med en tydlig höjdsträckning att följa till upp på branthöjden.
K5-K6 Branten Lite klurigt över sank- och fastmarker men stenen därefter tydlig th bara att trampa på upp på höjden mot det gula.
K6-K7 Branten. N mot vinkelbranten och från den höjden syntes nästa brant på S-sidan, därefter bara att runda.
K7-K8 Branten. Fin höjdsträckning med en lång sank som avlöste i rätt riktning, tydlig beståndsgräns th. och sedan tv. och några tydliga branter att passera.
K8-K9 Höjden uppe på. Här konsenterad kompass med någon hållpunkt före mot stigen. Valde S sankmarkskanten och fick bra övergång i slutet upp mot höjden.
K9-K10 Sankmarken. Fram till stigen, stötte på en tydlig stig före som slutade tvärt, måste upp till den rätta och avhopp ett stycke efter sank och sten.
K10-K11- M Mest transport längs stig.
Visa kommentarer (0)
 
Egen träning i Tjäderleksbergen (2020-04-22)