Träning Veckans bana V23 (2020-06-09)
Kategori: Träning
Karta/område: Vedyxa
Arrangör: OK Linné
Distans: Medel
20-06-09 Träning Veckans bana V23, Vedyxa

Det verkar ha hänt en hel del som inte redovisas på kartan - längesedan den reviderades?
Främst stigar men även kurvning och några stora stenar?.
S-K1 Stenen. Stig delvis ny som gick krokigare än den på kartan. Stigen gick ända fram till den stora stigen längs "spåret". För K1 dock avhopp före djupa sanken och sanken före K1 tydlig.
K1-K2 Punkthöjden. Upp till stigen (ej på kartan) och över stora stigen längs sankmarken och sedan inget att följa annat än kompass och fin sluttning före.
K2-K3 Stenen Stig hela vägen med avhopp strax efter stigskäl - lite besvärlig sluttning ner, innan.
K3.K4. Stenen. Ned till 2:a stigen där sanken före "styrde" från stigen sedan stigen V för att ta åsen som styrde mot K.
K4-K5 Stenen. Såg lätt ut - underskattning. Fick för mig att jag sneddat över sanken genare. stannade för tidigt men måste gå längre.
K5-K6 Punkthöjden. Upp till stigen - missade förgreningen med avhopp vid vänsterböjen och upp till nästa stig där vresiga höjdkanten bra ledstång till stigen med K längre bort.
K6-K7 Stenen. Längs stig och övergång till den norrgående och avhopp efter surdrag., Här ställde kurvningen till det. Gick längs en höjdsträckning som inte finns på kartan och missleddes av stenen på en liten höjd som syntes th. De båda sankmarkerna längre N räddade.
K7-K8 Stenen. Söderut mot stigen och av på 2:a stigen och avhopp vid sanken,
K8-K9 Stenen. Kortsträcka på stig.
k9-K10 Stenen. Stig väg, rakt på såg vanskligt ut.
Sedan transport.
Terrängen på många ställen besvärlig och dålig sikt.


Visa kommentarer (1)
 
Träning Veckans bana V23 (2020-06-09)