Veckans Bana i Lunsen från Karlsro (2020-07-14)
Kategori: Träning
Karta/område: N Lunsen
Arrangör: UIF/OK LInné
Distans: Lång
2020-07-14 Veckans bana i Lunsen från Karlsro

I detta område borde det bli mycket ren OL i obanad terräng men vissa vägval gjorde att det ändå blev en del stiglöpning.

S-K 1Punkthöjden. Vänstervägval , högervägval längs stigar eller rakt på? Vänsterverkade säkrast. Till stig för att gena lite, sedan avhopp vänstervid 2:astigförgreningen. Därefter lite grovt mot K för att låta sankmarken styra rätt.
K1-K2 Punkthöjden. Bäckövergången S sanken bra hållpunkt, sedan stigkors och närmare K gulhöjd bekräftade rätt läge.
K2-K3 Stenen. Stig för att sedan följa sankmarkskant och liten höjd före.
K3-K4 Stenen. S till stig och avhopp efter böjen och höjdkant.
K4-K5 Stora stenen. Ned till stigen Och avhopp efter de gula hällmarkerna. Sankmarken tydlig och N längs höjdkanten efter första "höjdpassagen".
K5-K6 Stenen. Ett svårorienterat parti. Här fanns ett antal små höjdryggar att följa - alla syns inte så tydligt på kartan. Den sista höjdryggen före K skarpare - stenen stack upp trots att den låg i frånlut.
K6-K7 Höjden SÖ delen. 2 sankmarkskanter, 2 stigövergångar och låg rätt nära stora sanken.
Sedan osäkerhet vid triangelsanken - syntes mer rund än på kartan, dessutom en sten Ö om.(Kunde det vara sanken i SV?) Trampade dock på och branten med stenen bekräftade läget. Den stora höjden tydlig bortom sanken..
K7-K8 Höjden SÖ foten. Kompassför att komma till stora stigen med lämplig passage över "bäcken" mellan sankerna. efter stora höjden lite onödig sväng (dålig överblick över sankerna). Mycket stig och avhopp vid gulhöjderna. Lite problem sedan hur gulhöjderna såg ut men det löste sig nära K där även en sten "låg rätt".
K8-K9 Branten. Stig ganska självklart. (Bra träning i dock sankerna rakt på). Avhopp efter surdrag - jakttorndrygt halvvägs därefter bra hållpunkt.
K9 M Då stig "runt" föratt gena över fantastisktfina hällmarker mot M.


Visa kommentarer (0)
 
Veckans Bana i Lunsen från Karlsro (2020-07-14)