Löpträning på kontrollpunkter (2015-02-26)
Kategori: Träning
Karta/område: Norra Lunsen
Arrangör: Eget
Distans: Medel
Suverän vårvinterdag med medstadel barmark.
(Tydliga kontrollpunkter utan uppmärkning).
S-K1. Uppvärmning längs stig och av där höjdryggen började skönjas.
K1-K2. Sankmarkerna styrde för långt norrut, stenarna gav "besked".
K2-K3. Ned på stigsystemet höjden med stenen halvvägs noterades, därefter avläsning av stigar.
K3-k4. Stiglöpning.
K4-K5. Norrkompass, höjd höger och därefter stenar.
K5-K6. Upp på stigen och där syntes höjdpartiet tydligt.
K6-K7. Höjdrygg åt NO och upp på stigen bit och av.
K7-K8. Såg bökigt ut rakt på, därför ned på stigen och runt.
K8-K9- M. I stort sett stiglöpning.
Visa kommentarer (0)
 
Löpträning på kontrollpunkter (2015-02-26)