OK Puh Vänge (2015-02-28)
Kategori: Träning
Karta/område: Vänge Norr
Arrangör: OK Puh
Distans: Lång
Härligt vårväder, dock lite blåsigt.
OL på löslappskontroller - (de flesta lagda).
S-K1. Väg väg , samma riktning kända av slutet på höjdryggen.
K1-K2. Upp över åkern och höjdryggen, ned över sanken och de 2 höjderna på båda sidor syntes ganska tydligt.
K2-K3. Övergång mellan sankerna, upp över höjdryggen, och såg nästa höjd på lite håll.
K3-K4. Sänk på vänster därefter höjdkant men uppe på kontrollhöjden hällmarker men svårläst, kom för långt och vände.
K4-K5. Över höjd och sankmark lite för långt S, såg den stora stenen och svängde norrut.
K5-K6. Ut på vägen följde den men för långt. Undvek det värsta blöta i sanken och S längs åsen.
K6-K7. Gick längs de 2 höjderna, genom det gröna och följde den stora höjdkanten norrut.
K7-K8. Ut på stigen , förbi de 2 branterna på hygget och därefter lättfunnen.
K8-K9. Undvek hygget (risigt). Efter stigen gick ut vid bullhöjden och hade branten som hållpunkt, vek tyvärr för långt norrut på den fina hällmarken, läste in mig på den lilla branten.
K9-K10. Förbi sanken, stora brantenoch förbi stenskravlet.
K10-K11. Tänkte ta mig ut på stigen närmaste vägen men stenskravel och sly drev mig söderut - eländig terräng slutade läsa endast kämpa och kom för långt söderut, läste in mig vid branten efter stigen.
K11-K12. Gled ned på sluttningen, följde därefter höjd kanten norrut och upp i höjd med sanken.
K12-K13. Över åkern, följde höjdkanten och vek ned i sänkan
K13-M. Åker och Väg.

Visa kommentarer (0)
 
OK Puh Vänge (2015-02-28)