Nattskubb (2015-10-21)
Kategori: Träning
Karta/område: Lunsen
Arrangör: Skubb på Linné-kontroller
Distans: Lång
En härlig höstkväll med halvmåne nu och då.
Jag, K-G och hans bror Henry Gustafsson var det som kämpade i nattsvart stiglöst land. Turades om att "styra".
Startade klockan först lite efter K1, därför "svag grön linje" före.
S-K1 Branten. Stig och efter diket på skrå upp.
K1-K2 Punkthöjd. I nordlig båge för att undvika sank, kollade de första dubbelstenarna, gulhöjden, och böjde av vid sista stenen.
K2-K3 Stenen Tyvärr fel sten markerad (B) den rätta vid (A). Söderut till stigen på så torr mark som möjligt, sedan stigar. Vek av vid de vänstra småhöjderna. Kom rätt på den markerade stenen vid B - ingen reflex. Kollade norrut men förstod att den satt vid någon av de södra stenarna vid A.
K3-K4 Mellan Punkth och höjden. Fel utgångspunkt, utgick - låg alltså parallellt fel därför denna krok vid sankmarken - klarade ut problemet.
K4-K5 Punkthöjden. Svårläst sträcka i all snårighet men klarades ut vid sista sankmarken.
K5-K6 Stenen. Ned till stigen. Avhopp lite för sent, blev då blöt väg - kunde sedan ha gått tvärs över men för säkerhets skull gick vi runt.
K6-K7 Branten. Ned över sankmarken och på andra sidan anades "branthöjden".
K7-K8 Punkthöjden. Svår sträcka - kompass gäller. Gränsröset och gulhöjden hållpunkter. (Bäst att på natten gå rakt och i detta fallgenom sankerna annars är det lätt att glida iväg. På dagen då man ser bättre skulle man säkert hålla sig på höjdpartierna så mycket som möjlig.)
K8-K9 Sänkan. Även här kompass kombinerat med höjdryggar. Full koll vid punkthöjden efter passage av skidleden. Sedan lie problem - bla. en brant som inte var med på kartan. När avståndet var ute - en höjdrygg till vänster, dit och kolla.
K9-M. Upp till stigsystemet - det gäller ändå att hålla koll på kartan även om det ser väldigt enkelt ut - på natten kan allt hända.
Visa kommentarer (0)
 
Nattskubb (2015-10-21)